Användning

Mjukt vatten är nödvändigt, eller åtminstone fördelaktigt , inte bara för många kommersiella och industriella ändamål, men även för privata hushåll. Det finns flera program för vatten mjukgörande salt - se mer under varje program ovan.