Kliniker, sjukhus och läkemedelsindustrin

I enlighet med farmakopé krävs renat vatten på kliniker, och vid produktion av injektionslösning och dialysvätska.

I enlighet med farmakopé krävs renat vatten på kliniker, och vid produktion av injektionslösning och dialysvätska. Att avhärda vatten genom jonbyte erbjuder ett billigt sätt att behandla stora vattenmängder i en enda process.

Dessutom rengörs medicinsk utrustning och instrument i speciella maskiner utrustade med vattenavhärdare. Saltet för regenerering av jonbytet levereras separat.

Broxo 6-15 är den idealiska produkten för detta ändamål. Användningsområden: laboratorier, sjukhus, kliniker, tandläkarmottagningar, läkemedelsindustrin och IT-branschen.