Om Broxo

Effektiviteten hos vattenavhärdningsinstallationer är mycket beroende av kvaliteten på det salt som används. Det är därför som BROXO® har utvecklat mycket rena regenereringssalter, kompakterade under högt tryck. Våra kvalitetsprodukter BROXO®, BROXO® Tabletter och BROXO® Block  erbjuder våra kunder skräddarsydda regenereringssalter för alla typer av vattenavhärdningsinstallationer, både inom industrin och i hushållet, liksom för laboratorier, sjukhus och kliniker.

Hårt vatten kostar pengar

Vatten är mer än bara H2O. Vatten innehåller också höga halter av kalcium- och magnesiumjoner vilket ger upphov till beläggningar. Detta kan reducera livslängden och effektiviteten för värmeanläggningar, rör och kranar. Förutom detta kan hårt vatten också försämra tvättresultatet och öka åtgången av tvål och tvättmedel och orsaka fula beläggningar på badkar och porslin. Vattnet avhärdas med andra ord för att spara pengar och undvika besvär.  

Vattenavhärdning

Vattenavhärdningsinstallationer avlägsnar oönskade kalcium- och magnesiumjoner genom en process som kallas jonbyte. En jonbytare består av en eller flera behållare fyllda med miljontals små plastkulor, vilka laddas med natriumjoner. När det hårda vattnet passerar genom behållaren med jonbytaren dras kalcium- och magnesiumjonerna i vattnet så kraftfullt mot plastkulorna att de absorberas av plasten. Natriumjonerna stöts bort i processen och hamnar i det avhärdade vattnet.   

Regenereringssalt

Efter en tid har plastkulorna fyllts med kalcium- och magnesiumjoner och jonbytaren måste regenereras. Detta innebär att plastkulorna i stället måste fyllas med natriumjoner samtidigt som kalcium- och magnesiumjonerna avlägsnas. För detta ändamål förs saltlösningen genom behållaren. Saltlösningen tas från en separat behållare med kompakt regenereringssalt. Det kompakta saltet löses sakta upp i vattnet, vilket håller saltnivån hög. 

Problemfria lösningar för varje användningsområde

Vi har utvecklat ett komplett sortiment i nära samarbete med producenter och leverantörer av vattenavhärdningsinstallationer för användning inom industri och hushåll. Det finns en BROXO-produkt med rätt kornstorlek för de flesta användningsområden, vilket innebär att vi alltid kan möta alla specifika krav vad gäller process och utrustning för dina dagliga behov. Till exempel:  

  • BROXO® för tvätterier, hushåll och industri
  • BROXO® Tabletter för användning på sjukhus och laboratorier 
  • BROXO® Blocks för specifik, kompakt vattenavhärdning

Optimal saltlösning

Regenereringssalt ska lösas upp jämt och gradvis för att ge en perfekt saltlösning vid varje regenereringscykel. De flesta regenereringssalter kompakteras under lågt tryck. Det är därför de löses upp snabbare, till "mos", och bildar en ogenomtränglig skorpa i botten av tanken, eller i andra delar av vattenavhärdningssystemet. BROXOprodukterna behåller alltid formen, till och med efter lång tid i behållaren med saltlösningen. Detta är resultatet av en unik produktionsmetod i vilken saltet kompakteras under strikt kontroll och högt tryck. Därför ger BROXOprodukterna inte bara mjukt vatten utan de eliminerar också behovet av rengöring av behållaren, vilket tar bort extra underhåll. 

Mycket rent vakuumsalt 

BROXO produkterna är framtagna av mycket rent vakuumsalt, fritt från skadliga, löslig eller olösliga, föroreningar. Olösliga föroreningar skadar pumpar och ventiler och kan lämna avlagringar i behållaren. Lösliga föroreningar är ett hot för jonbytaren och slutproduktens kvalitet, det "mjuka vattnet". Detta är anledningen till att inget havssalt eller stensalt används i några BROXO produkter, utan endast mycket rent raffinerat vakuumsalt. 

Bästa kvalitet

För en effektiv, underhållsfri drift av er vattenavhärdningsinstallation är det viktigt att regenereringssalt av bästa kvalitet används. BROXOprodukterna uppfyller alla krav för att säkerställa smidig drift.

Konstant kvalitet

BROXO håller högsta internationella standard. Samtliga anläggningar där BROXO tillverkas är certifierade enligt ISO 9001 och möter kraven från HACCP-bestämmelserna (Hazard Analysis by Critical Control Points). Dessutom uppfyller alla BROXOprodukter den industriella standarden för regenereringssalt (EN 973 typ A). BROXOprodukter är därför fria från föroreningar och hygieniskt förpackade. Det är extra viktigt eftersom många vattenavhärdningssystem även tillhandahåller dricksvatten.