Certifikat och standarder

Våra produktionsanläggningar och/eller – processer har:
• ISO 9001-certifikat
• HACCP-compliant
• EN 973 A
• I enlighet med Art. 11 i Direktivet för biocider, (98/8/EC)