Kvalitet

Utmärkt kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Alla BROXOs kompakterade saltprodukter från Nouryon uppfyller standard EN973 A. Denna standard avser kemisk användning för behandling av vatten som är avsett att konsumeras av människor: natriumklorid för regenerering av jonbytare. Denna standard delas in i klass A och B där salt som tillhör klass A är renare än B. 

Vårt kompakta salt görs endast av vakuumsalt med en mycket låg nivå av orenheter, för en minimal påverkan av er vattenavhärdningsutrustning. 

Er utrustnings säkerhet är vår angelägenhet. Vi kontrollerar våra produktionsprocesser regelbundet för att minska risken för produkten förorenas. Såll, magneter och metalldetektorer kontrolleras systematiskt för att säkerställa produktionen av rent salt. 

Ansvar för kvaliteten

För att säkerställa konstant, hög kvalitet är alla våra anläggningar certifierade enligt internationell ISO-standard och granskade i enlighet med HACCP-bestämmelser. Vi innehar följande certifikat:

ISO9001:

Din garanti för att kunden alltid står i centrum och att vi jobbar för en kontinuerlig kvalitetsförbättring. 

ISO22000:

Europeisk standard för livsmedelssäkerhet som garanterar att livsmedelslagar följs inom industrin och fortgående riskbedömning av material och utrustning. T

IFS för Hengelo:

Internationell livsmedelsstandard