Klinieken, ziekenhuizen en de farmaceutische industrie

Overeenkomstig met de farmacopee is gezuiverd water vereist voor klinieken, voor infusen en ook voor de productie van dialyse-oplossingen.

Onthard water door ionenuitwisseling biedt een gunstige manier om grote hoeveelheden water tijdens een proces te behandelen.

Daarnaast worden medische apparaten en instrumenten gereinigd in speciale machines die zijn uitgerust met een waterontharder. Het zout voor de regeneratie van de ionenuitwisseling wordt afzonderlijk geleverd.

Broxomatic (Broxal) is het ideale product voor dit doeleinde. Toepassingsgebieden: laboratoria, ziekenhuizen, klinieken, tandartsen, de farmaceutische industrie en de IT-industrie.